ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

 

1. Εισαγωγικά

 • Ο δικτυακός τόπος taxi-makriniotis.gr (στο εξής «ο ιστότοπος») αποτελεί προσωπικό site  της ατομικής επιχείρησης «ΣΠΥΡΙΔΩΝ Κ. ΜΑΚΡΥΝΙΩΤΗΣ» με σκοπό την προβολή και επικοινωνία της επιχείρησης στο διαδίκτυο.
 • Το περιεχόμενο του ιστότοπου είναι διαθέσιμο στους επισκέπτες του για καθαρά προσωπική χρήση. Έχουν καταβληθεί όλες οι απαραίτητες προσπάθειες για την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο. Αυτό ωστόσο σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί εγγύηση για την ακρίβεια των πληροφοριών που περιέχονται.
 • Ο ιστότοπος διατηρεί για λογαριασμό του το δικαίωμα να αποσύρει, διαγράψει, τροποποιήσει οποτεδήποτε οποιεσδήποτε πληροφορίες.
 • Ο ιστότοπος έχει σχεδιαστεί για να αποτελέσει πηγή πληροφοριών στους χρήστες του διαδικτύου και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια προκύψει, συμπεριλαμβανομένων ιδίως διαφυγόντων κερδών, θετικών και αποθετικών ζημιών, λόγω οποιασδήποτε χρήσης και τυχόν ανακριβών ή λανθασμένων πληροφοριών.
 • Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεχτικά τα παρακάτω στοιχεία τα οποία αποτελούν όρους και προϋποθέσεις διεθνώς αναγνωρισμένους, για την πρόσβαση και χρήση των ιστοσελίδων. Ο ιστότοπος θεωρεί ότι όλοι οι επισκέπτες / χρήστες αυτού έχουν διαβάσει το παρόν και έχουν συμμορφωθεί προς αυτό.
 • Ο ιστότοπος αναλαμβάνει τη συλλογή, επεξεργασία και παρουσίαση του περιεχομένου του, χωρίς όμως σε καμιά περίπτωση να εγγυάται την αρτιότητα, την πληρότητα, την επάρκεια και γενικά την καταλληλότητα αυτού καθώς και την απουσία ενδεχομένων λαθών.
 •  Η χρήση όλων των στοιχείων γίνεται από τον χρήστη της ιστοσελίδας δωρεάν και χωρίς καμία απολύτως άμεση ή έμμεση επιβάρυνση ή υποχρέωση, διέπεται ωστόσο από τους ακόλουθους όρους, κανόνες και προϋποθέσεις:

2. Ιδιοκτησία και πνευματικά δικαιώματα

 • Τα πνευματικά δικαιώματα αυτού του ιστότοπου παραμένουν εξ ολοκλήρου στην ατομική επιχείρηση «ΣΠΥΡΙΔΩΝ Κ. ΜΑΚΡΥΝΙΩΤΗΣ».
 • Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση περιεχομένου του κόμβου με οποιοδήποτε τρόπο μηχανικό, ηλεκτρονικό ή φωτοτυπικό χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια, σύμφωνα με το Ν. 2121/93 και λοιπή σχετική εθνική, κοινοτική και διεθνή νομοθεσία.
 • Οι παραβάτες διώκονται ποινικώς.
 • Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα και επωνυμίες που περιέχονται σε αυτόν τον κόμβο παραμένουν ιδιοκτησία των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.

3. Άδεια χρήσης

 • Η άδεια να χρησιμοποιεί ο χρήστης τα στοιχεία είναι αυστηρά προσωπική και αποκλειστική, και διέπεται από τους όρους που παρατίθενται στην παρούσα.
 • Επιτρέπεται μόνο η προσωπική χρήση των στοιχείων και σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να εκμεταλλευθεί κάποιος για οποιονδήποτε σκοπό πλην της προσωπικής του χρήσης καθ' οιονδήποτε τρόπο (ηλεκτρονικό, μηχανικό ή άλλο) τα στοιχεία, όπως ενδεικτικά να τα αναδημοσιεύσει ολικά, μερικά, περιληπτικά, διασκευάζοντας ή παραφράζοντας τα, και να δημιουργεί παράγωγα έργα τα οποία θα βασίζονται ολικά ή μερικά σε αυτά, με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που ρητά καθορίζεται εδώ ή/και από τη νομοθεσία, χωρίς την προηγούμενη ρητή άδεια του κόμβου.

4. Ευθύνη προς αποζημίωση

 • Τα στοιχεία έχουν καθαρά συμβουλευτικό και ενημερωτικό χαρακτήρα και σκοπό, ανανεώνονται δε και τροποποιούνται συνεχώς.
 • Ο ιστότοπος δεν έχει σε καμία περίπτωση ευθύνη για αποζημίωση ή και επανόρθωση της οποιασδήποτε άμεσης ή έμμεσης απώλειας και θετικής ή αποθετικής ζημίας, ακόμη και μελλοντικής.

5.  Σύνδεση με άλλες ηλεκτρονικές διευθύνσεις

Ο ιστότοπος παρέχει απευθείας πρόσβαση σε άλλες ιστοσελίδες ή/και ηλεκτρονικές διευθύνσεις, στο περιεχόμενο των οποίων ο ιστότοπος δεν δύναται να παρέμβει και ως εκ τούτου, φυσικά, δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη, ούτε παρέχει καμία απολύτως εγγύηση για το περιεχόμενό τους.

ΑΓΓΕΛΙΕΣ
PRODUCED BY TELIA.CO.GR