ΣΠΟΡΑΔΕΣ ΚΑΙ ΕΥΒΟΙΑ

ΧΑΛΚΙΔΑ

ΕΥΡΙΠΟΣ - ΧΑΛΚΙΔΑ (Σ. ΜΠΕΛΛΟΥ 2)
Τηλέφωνο: 22210 - 89300-3

ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΧΑΛΚΙΔΑ (ΜΠΟΥΡΤΖΙ 2)
Τηλέφωνο: 22210 - 29906

RADIO TAXI ΧΑΛΚΙΔΟΣ
Τηλέφωνο: 23710 - 31510

ΑΓΓΕΛΙΕΣ
PRODUCED BY TELIA.CO.GR