ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ & ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ

Αγοραπωλησίες & Ανταλλαγές

Είμαστε επιχείρηση τρίτης γενιάς και χαίρουμε πανελλήνιας φήμης, εκτίμησης και ανταπόκρισης του καταναλωτικού κοινού στον χώρο της ολοκληρωμένης αγοραπωλησίας ταξί δηλαδή από την διαπραγμάτευση και συγκέντρωση των δικαιολογητικών έως και την παράδοση στο χέρι του νέου ιδιοκτήτη της επ’ ονόματί του αδείας. Οι υπηρεσίες μας δεν περιορίζονται μόνο στην επιτυχή ολοκλήρωση αγοραπωλησιών ταξί, αλλά επεκτείνονται σε πληθώρα τομέων όπως στην παροχή πάσης φύσης υπηρεσιών αναγομένων στην σφαίρα του ταξί, ενδεικτικά διεκπεραιώσεις (έκδοση και ανανέωση διπλωμάτων, ειδικής κάρτας, ΚΤΕΟ, αλλαγή αμαξώματος, επισκευή-επιδιόρθωση ένεκα σύγκρουσης ή άλλη ζημιάς οχήματος, πληρωμή από ασφαλιστική, δανειοδότηση από Τράπεζα κλπ) αλλά και διεκπεραίωση-επίλυση κληρονομικών, φορολογικών και άλλων νομικά δυσεπίλυτων ζητημάτων κατόπιν συνεργασίας με έμπειρους νομικούς και φοροτεχνικούς συμβούλους. Η επιτυχία της κάθε υπόθεσης είναι δική μας επιτυχία διότι είναι αναγκαία για την συνέχιση της φήμης της επιχείρησής μας που αποκτήθηκε και διατηρείται αναλλοίωτη μέχρι σήμερα, αποκλειστικά και μόνο χάρη στον προσωπικό και ειλικρινή μόχθο τριών γενεών και στην αληθινή ποιότητα των υπηρεσιών μας. Προς διευκόλυνση των αγοραστών για αγορά νέων οχημάτων δίδεται δυνατότητα αγοράς αποκλειστικά από προϊόν τραπεζικού δανείου, δυνάμει προγραμμάτων με ευνοϊκούς όρους

ΑΓΓΕΛΙΕΣ
PRODUCED BY TELIA.CO.GR